top of page

ליווי מנכ"לים מנהלים וארגונים

 • בניית חזון אישי וחזון החברה.
  למה החברה קיימת?
  מי הלקוחות שלנו?
  מה המוצרים שלנו?
  איך אנחנו מוכרים אותם?

 • איך להיות מנהיג מצליח.

 • חניכת מנהלים במעבר בין תפקידים, הטמעה מהירה של דרישות התפקיד, הורדת סיכויי הטעות ובניית שיטות עבודה מתאימות.

 • בניית שיטות ניהול אפקטיביות ומיתוג אישי מול העובדים הדירקטוריון, וההנהלה הבכירה.

 • איך לבחור כח אדם מתאים.

 • איך לגרום לעובדים להתאהב בחברה.

 • איך לקרוא נכון דוחות כספיים.

 • אסטרטגיה עסקית נבונה.

 • איך מתמודדים עם עסק מתרחב.

 • איך להתנהל במשברים פנימיים וחיצוניים.

bottom of page