top of page

עסק מתרחב

 • תוכנית תקציבית.

 • בדיקת ודיוק סל מוצרים.

 • סינון מנועי צמיחה יעילים והכוונת
  משאבים לצמיחה בריאה של החברה.

 • ניתוח משאבי אנוש, האם האנשים הנכונים
  נמצאים בעמדות הנכונות ואיך ניתן לשפר יעילות
  כח האדם.

 • הרחבת מצבת כח אדם באופן תואם למטרות החברה.

 • הכשרת שדרת ניהול ושיפור התמודדות עם אתגרים.

 • ליווי ובניית מודל נקודתי לשיפור הנהלה לטווח ארוך.

 • התנהלות פיננסית:
  ניתוח דוחות כספיים,
  בניית דוח רווח עתידי,
  דוח מכירות\רווח,
  אבחון חסמים פיננסיים,
  ניהול תזרים,
  התנהלות מול רואה\מנהל חשבונות, יועצי מס, בנקים וכדומה.

 • בדיקה מחודשת של אסטרטגיה עסקית.

 • זיהוי משברים אמתיים והתמודדות עימם.

 • בניית מערך יצוא והתנהלות מול גורמים בחו"ל.

 • ניהול משא ומתן יעיל.

 • מכירת העסק מסיבות אישיות או עסקיות.

 • הקמת תשתית בריאה לצמיחה עתידית.

bottom of page