top of page

הקמת עסק חדש

 • בדיקת דוח מכירות, ויצירת מודל גדילה.

 • דוחות רווח\הפסד, שיפור ותיקון.

 • ניהול תזרים מזומנים.

 • זיהוי נקודות תורפה
  ומציאת פתרונות.

 • בדיקת מודל עסקי.

 • התנהלות נבונה מול בנקים רואה\
  הנהלת חשבונות, יועצי מס וכו'.

 • בדיקת מתחרים וחידוד יתרונות בשוק.

 • תוכנית פעולה עסקית.

 • זיהוי חסמי צמיחה והסרתם.

 • זיהוי אתגרים אישיים אצל היזם
  ובניית כלים להתנהלות יעילה.

 • איך מתנהלים מול רואי חשבון הנהלת חשבונות יועצי מס וכדומה.

 • הנחיה במו"מ מול בנקים.

 • מציאת ספקים ועבודה נכונה מולם.

bottom of page